Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Αιτήσεις φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000€

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα πρέπει να κατατεθούν στα κατά τόπους Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Η κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας προϋποθέτει τη συμπλήρωση και εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
Δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

Εισάγετε Τα Στοιχεία Του Λογαριασμού Σας

Ονομα Χρήστη (Username):
Κωδικός Πρόσβασης (Password):
Η αίτηση αφορά το ακαδημαϊκό έτος:

Copyright 2017 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όροι Χρήσης