Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Σίτιση

Επιλέξτε Μονάδα:
Επιλέξτε Μονάδα:
Επιλέξτε Μονάδα:


Στέγαση

Οι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης οφείλουν να παραλάβουν τα δωμάτια τους εντός μιας εβδομάδας μετά από την ενημέρωση τους από το γραφείο φοιτητικής μέριμνας της μονάδας τους
Άρνηση παραλαβής ή μη παραλαβή δωματίου συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή του δικαιούχου από τον πίνακα δικαιούχων ή επιλαχόντων
Επιλέξτε Μονάδα:
Κατηγορία Φοιτητών:

Copyright 2021 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όροι Χρήσης