Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Αιτήσεις σίτισης/στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2018/19

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση/στέγαση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

Δεν απαιτείται η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

Παρακαλώ επιλέξτε


Copyright 2018 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όροι Χρήσης