Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Αιτήσεις σίτισης/στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2017/18

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση/στέγαση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

Δεν απαιτείται η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες είναι μέχρι τη
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Παρακαλώ επιλέξτε


Copyright 2017 - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Όροι Χρήσης