Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας & Συμβουλευτικής

Οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών θα ενεργοποιηθούν μετά την παραλαβή των στοιχείων τους απ΄ το Υπουργείο Παιδείας

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση/στέγαση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά

Προσοχή: Η προθεσμία των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών & φοιτητριών είναι μέχρι την Δευτέρα 25.09.2023

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών

Επιλέξτε κατηγορία